Xổ số kiến thiết truyền thống – Cơ cấu giá trị giải thưởng xổ số 2024

Cơ cấu giá trị giải thưởng xổ số Nội dung Xổ số kiến thiết truyền thống Hướng dẫn dò vé trúng thưởng Điều kiện để lĩnh thưởng Xổ số kiến thiết truyền thống −Với mệnh giá vé 10.000 đ, vé số truyền thống có tất cả 18 lô trúng với 9 giải thưởng, 9 giải phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích, trong đó: TÊN GIẢI SỐ LƯỢNG GIẢI SỐ LẦN QUAY SỐ TRỊ…

"Xổ số kiến thiết truyền thống – Cơ cấu giá trị giải thưởng xổ số 2024"